Hjälpmedel dras in – pensionärer får betala ur egen ficka


Frågan har väckt debatt och upprört många äldre som är i behov av hjälpmedel.

– Pensionärerna upplever att man tullar på deras förmåner. Tidigare i våras höjdes kommunalrådens löner med omkring 10 000 kronor i månaden. I nästa andetag vill man nu spara in pengar genom att låta pensionärer med låg inkomst betala för sina egna hjälpmedel, säger Kerstin Gadd-Karlsson som är aktiv medlem i SPF och ledamot i Växjö kommuns pensionärsråd.

Istället kommer nu de som är i behov av hjälpmedlen att själva får betala för dem. Omsorgsnämnden gör bedömningen att det är så många butiker som etablerat sig i staden med olika hjälpmedel och att det på så sätt underlättar för dem som har behov av det.

Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden, säger att man kommer noggrant följa utvecklingen när beslutet träder i kraft.

– Vi är medvetna att det kan bli problem för dem som är låginkomsttagare. Men vi kommer att följa upp ärendet och se vad det blir för konsekvenser. Märker vi att fallolyckorna ökar i den här gruppen så måste vi vara beredda på att ta tillbaka beslutet.

* Griptång

* Förhöjningsdynor och kildynor

* Käpp, kryckkäpp, krycka och gåbock

* Strumppådragare

* Duschpall, duschstol och badbräda