Hemtjänstavgift höjs med 75 procent


Socialnämnden i Sundsvall dras med stora underskott. För att komma tillrätta med detta vill man nu ta ut högre avgifter från de som använder olika tjänster som t ex hemtjänst och fotvård.

Tre fjärdedelars höjning

Från årsskiftet kommer avgiften för hemtjänsten att öka med 75 procent. Från 200 kronor per timme till 350 kronor per timme. Matdistribution, fotvård och GPS-larm hör också till tjänster som blir dyrare.

Maxtaxan gäller

De som idag redan betalar maxtaxan kommer inte att påverkas av höjningarna. Kommunen räknar med att ungefär en fjärdedel av brukarna kommer att drabbas av höjningarna.

Inte höjt på länge

Kommunen försvarar sin höjning med att kostnaderna ökar varje år men att avgifterna inte höjts i samma takt. Man menar också att Sundsvalls kommun inte tagit ut lika höga avgifter som andra kommuner tidigare. I framtiden ska man räkna upp avgifterna varje år.

Förslaget om höjningarna ska först beslutas av kommunfullmäktige i november.