Fakta: ID-kontrollerna över Öresund | Skånska Dagbladet


Publicerad · Uppdaterad

News Øresund

Torsdagens riksdagsbeslut innebär att regeringen kan införa ID-kontroller för alla som reser in i Sverige med tåg, buss och båt från den 4 januari så som de tidigare meddelat. Hur länge ID-kontrollerna kommer att fortgå är inte känt. Hur ID-kontrollen ska utformas fastställs först i mellandagarna i en särskild förordning som Näringsdepartementet tar fram. Därför rådet fortsatt stor osäkerhet för alla resenärer över Öresund. News Øresund har samlat de fakta som är kända:

Den nya lagen om ID-kontroll gäller i tre år och ger regeringen rätt att införa ID-kontroller under sex månader i taget. Skånetrafiken har framfört önskemål om att beslut endast tas för en månad i taget. Likaså har Skånetrafiken framfört önskemål om att ID-kontrollen samordnas med gränskontrollen i Hyllie.

Så blir det inte enligt de besked som hittills lämnats.

Øresundståg:

Varje dag genomförs i genomsnitt cirka 31 100 enkelresor med Öresundståg över Öresundsbron, varav 17 200 görs av de 8 600 pendlare som tar Öresundståget över bron (siffrorna gäller helåret 2014). Totalt pendlade förra året 15 200 personer över Öresund med bil och båt och via Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 93 procent av pendlarna bor i Skåne och jobbar på Själland. Andra stora passagerargrupper är svenska resenärer på väg till och från Köpenhamns flygplats i Kastrup samt turister och shoppingresenärer.

ID-kontroll: Kommer att ske på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och gäller enbart för resande från Danmark till Sverige. Den danska regeringen har ännu inte beslutat om de ska införa liknande kontroller av resande till Danmark. Danska statliga tågbolaget DSB, som kör Öresundstågen i Danmark, ansvarar för ID-kontrollen som utformas i nära samarbete med Skånetrafiken. DSB och Skånetrafiken möttes i Köpenhamn i går. Efter mötet meddelade de att detaljerna kring ID-kontrollen blir klar först under nästa vecka.

Passagerarna måste gå av tågen: Enligt det besked som Skånetrafiken tidigare gett till Näringsdepartementet går det inte att utföra ID-kontrollen ombord på tågen i Danmark på grund av korta avstånd mellan stationerna och kapacitetsbrist på stationen vid flygplatsen i Kastrup. En skiss  har gjorts som innebär att perrongen på Kastrup för tåg i riktning mot Sverige delas i två delar och att alla passagerare måste kliva av, gå upp i flygplatsens ankomsthall, gå igenom en ID-kontroll samt gå ner till den andra delen av perrongen och ta nästa tåg. Enligt Skånetrafiken kommer det tillsammans med den fortsatta gränskontrollen med polis i Hyllie att medföra förseningar räknat från Österport i Köpenhamn till Lund på mellan 30 och 50 minuter. Varken DSB eller Skånetrafiken vill uttala sig om denna skiss fortfarande gäller. Vad som är känt är att två lösningar för snabbare ID-kontroll har varit uppe till diskussion: 1. ID-kontrollen genomförs på perrongen så att passagerarna slipper ta rulltrappen upp till flygplatsens ankomsthall. Frågan är om det finns utrymme på perrongen till detta. 2. En snabbfil inrättas i ID-kontrollen för EU-medborgare med klara färd- och id-handlingar. Detta ska underlätta för bland annat pendlare.

Färre och trängre tåg: I rusningstid går det idag ett tåg var tionde minut över Öresundsbron. När ID-kontrollen införs i januari kommer 20-minuterstrafik att gälla hela dygnet. Det innebär att kapaciteten halveras i rusningstrafik. Med ID-kontrollens uppdelning av perrongen vid stationen i Kastrup blir det omöjligt att köra tåg med 9 vagnar. Därför blir maxlängden därefter 6 vagnar vilket kommer att öka trängseln under rustningstrafik ytterligare – om inte antalet passagerare minskar kraftigt.

Gränskontrollen i Hyllie kvar: Enligt de besked som hittills lämnats blir polisens gränskontroll av tågpassagerare i Hyllie kvar precis om övriga gränskontroller vid Öresundsbron och färjelägen. Enligt Trafikverket fungerar kontrollerna bra och tar nu mellan 4 och 8 minuter. Genom att låta Öresundstågen avgå före tidtabell från Kastrup har man försökt minska förseningarna från gränskontrollen.

Förbokning av biljetter:  Det går inte att förboka biljetter för resa med Öresundståg från de danska stationerna från och med den 4 januari 2016. Det har Öresundståg meddelat.

Rekrytering av väktare pågår: Enligt TV Lorry håller Securitas på att rekrytera 200 väktare som ska sköta ID-kontrollen åt DSB. Annonser har varit upplagda på nätet men är inte längre aktiva.

Extra kostnader: Enligt Skånetrafiken innebär ID-kontrollerna en extra kostnad på cirka 15 miljoner kronor per månad fördelat på 6 miljoner för bevakning och 9 miljoner kronor i intäktsbortfall. Skånetrafiken räknar med tre alternativ där de tappar 10, 20 respektive 30 procent av passagerarna i samband med att ID-kontrollen väntas få fler att ta bilen över Öresund. Varar ID-kontrollerna mer än en månad finns det en risk för att folk slutar pendla över Öresund och söker jobb i hemlandet i stället.

SJ X2000:

Avskilt spår: Snabbtågen från Köpenhamn till Stockholm kommer troligen att avgå från ett avskilt spår vid Huvudbangården i Köpenhamn och inte stanna vid Kastrup uppger SJ till Trafikverket. Två köer för ID-kontroll kommer att upprättas på Huvudbangården, en för EU-medborgare och en för övriga. SJ har tidigare markerat att trafiken till Danmark kan komma att ställas in.

HH-färjorna

Snedvriden konkurrens: HH Ferries framför kritik mot att den nya ID-kontrollen snedvrider konkurrensen när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör tvingas införa ID-kontroller medan fordonstrafiken över Öresundsbron kan fortsätta enbart med polisens nuvarande gränskontroll.