Justitiedepartementet - Regeringen.se


Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Ansvariga statsråd

Genvägar

 • Informationsmaterial: Justitie­departementet
 • Regeringens arbete med flyktingsituationen
 • Regeringens satsning på brottsförebyggande åtgärder
 • Regeringens samlade insats mot organiserad brottslighet
 • Information om viseringar (visum)
 • En europeisk e-juridikportal
 • Till dig som är student

Aktuellt från Justitiedepartementet

 • I programmet samlas regeringens målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom olika politikområden. Foto: Christofer Dracke/Folio

  Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer. Rättsväsendet ska klara upp fler brott och det grova våldet måste få ett slut. Men vi måste också bli bättre på att förebygga att brott över huvud taget inträffar. Därför lanserar regeringen nu ett nationellt brottsförebyggande program.

  • Pressmeddelande: Regeringen presenterar nytt brottsförebyggande program
  • Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program. Kortversion av skrivelse 2016/17:126
  • Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program, Skr. 2016/17:126
 • Regeringen har gett tf chefsrådmannen Sofia Jungstedt i uppdrag att se över reglerna för hur faderskap och föräldraskap fastställs. Syftet är att – med utgångspunkt i principen om barnets bästa – åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering.

  • Dir. 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap
  • Pressmeddelande: Utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap

Inrikesminister Anders Ygeman tog emot utredningen Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige 2015

Efter överlämnandet följde en pressträff, där utredaren Gudrun Antemar och inrikesminister Anders Ygeman medverkade.

 • SOU 2017:12 Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015

Studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd

Regeringen föreslår att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Förslagen aviserades förra våren i propositionen om den tillfälliga lagen. Syftet med det här förslaget är att uppmuntra unga nyanlända att genomgå utbildning på gymnasial nivå.

 • Pressmeddelande: Studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd
 • Prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Meddelarskydd för bättre kvalitet i välfärden

Regeringen har lämnat en proposition om stärkt meddelarskydd för anställda med flera i privat bedriven men offentligt finansierad skola, vård och omsorg. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag, men med några justeringar. Justeringarna handlade bland annat om att lagen ska börja gälla den 1 juli 2017 i stället för den 1 april, vilket regeringen föreslog.

 • Riksdagens beslut: Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
 • Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Nya regler om fakturabedrägerier och andra förmögenhetsbrott

Regeringen har beslutat att flera förslag till skärpt reglering av förmögenhetsbrott ska överlämnas till Lagrådet för granskning. Förslagen innebär bland annat att det införs ett nytt brott som tar sikte på utsändande av bluffakturor och att straffskalorna för skadegörelse höjs.

 • Pressmeddelande: Nya regler om fakturabedrägerier och andra förmögenhetsbrott
Hjälp: få hjälp med filtret

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper

Politiknivå
Områden
Områden
Områden

Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Avtal klart om gränskontroll på Öresundstågen
 • Finansiering av terrorism och migranters återvändande i fokus på rådet för rättsliga och inrikes frågor
 • Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen
 • Regeringens ärendeförteckningar vecka 13, 2017
 • Samarbete i Sofielund förebygger brott i Malmö
 • Tidsbegränsad vapenamnesti under 2018
 • En tidsbegränsad vapenamnesti 2018
 • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till RIF-råd
 • Inrikesminister Anders Ygeman till RIF-råd
 • Möjliggörande av åldersbedömningar i brottmålsprocesser