Upprop till demokratiska krafter i Sverige:


• Vi, undertecknade privatpersoner, vänder oss till
alla i Sverige som vill försvara demokratin. Vi uppmanar er att
tillsammans med oss stå upp till försvar av grundläggande demokratiska
fri- och rättigheter.

I EU-Sverige är genom den nya terroristlagstiftningen grundläggande
mänskliga och politiska rättigheter som yttrandefrihet, föreningsfrihet
starkt hotade, för några är hotet redan verklighet. I EU-Danmark har
Köpenhamns tingsrätt gett polisen rätt att stänga delar föreningen
Oprørs hemsida. Anledningen är att man har pläderat för insamling av
pengar till demokratiska och sekulära befrielserörelser på EU:s
terrorlista. Tidigare har föreningen på liknande sätt genomfört
insamlingar till PFLP i Palestina och Farc i Colombia, vilket en av
deras talesmän Patrick Mac Manus nu åtalats för. Vårt upprop, som är en
del i en internationell aktion, syftar till att stödja Oprør och att i
Sverige väcka opinion mot terroristlagarna.

Sveriges och den Europeiska Unionens terroristlagstiftning är en
parodi på allt vad rättvisa heter. EU:s terroristlagar som 2002
implementerades i Sverige har införts på uppmaning av och i tätt
samarbete med USA:s regering.

Vem som ska stämplas som terrorist i Sverige och EU bestäms de
facto av de listor på organisationer och personer som efter 11
september 2001 upprättas i Vita Huset i Washington. Så har svenska
myndigheter, domstolar åklagare, polis och svenska företag och
institutioner och ställt tre Somaliasvenskar utanför samhälle och rätt,
utan tillstymmelse till bevis på deras terroristanknytning. En av
dessa, Ahmed Yusuf, står fortfarande utan medborgerliga rättigheter.

Svenska myndigheter har medverkat till USA:s kidnappning av två
egyptier. Två irakier har på ytterst vaga grunder av svensk domstol
dömts till mångåriga fängelsestraff och livstids utvisning för
penningstöd till terroristorganisationer. I slutet av september
avslöjades hur den svenska medborgaren och Guantanamofången Mehdi
Ghezali efter frisläppandet förföljs av Säpo på regeringens order
enligt ett hemligt uppdrag från USA:s regering.

I Danmark har alltså i skrivande stund undertryckandet av
grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter gått längre än i vårt
land. Men inget talar mot att terroristlagarna också i vårt land kommer
att användas mot frihetskämpar och demokrater som i någon form stödjer
legal befrielsekamp mot utländska ockupationsstyrkor.

Vi vill genom detta upprop söka samla ett antal demokrater till
stöd för föreningen Oprør och i förlängningen till försvar av
yttrandefriheten och andra grundläggande politiska fri- och rättigheter
också i vårt land. Tanken från initiativtagarna i Danmark är att i så
många EU-länder som möjligt samla ett brett spektrum av demokrater av
skilda uppfattningar till ett ekonomiskt stöd till någon av de
demokratiska och sekulära befrielserörelser på EU:s terrorlista, vilket
alltså är förbjudet enligt EU:s terroristlagar. Förslagsvis skänker
varje person 100 kronor. De svenska namnen publiceras på lämpligt sätt
i Sverige. Pengarna från alla deltagande länder överlämnas i samband
med en konferens i Danmark någon gång 2006 för vidare befordran till
respektive befrielserörelse.

Svar till nedanstående e-postadress:

[email protected]
Stockholm och Göteborg 19 december 2005

• Följande personer har redan anslutit sig till uppropet: Niclas
Andrén, doktorand, Norrköping; Henry Ascher, barnläkare, Göteborg;
Staffan Beckman, författare, Stockholm; Ulf Bjerén, debattör,
Karlskrona; Anders Carlsson, ordf. Kommunistiska Partiet, Göteborg;
Benny Christensen, partisekreterare Kommunistiska Partiet, Göteborg;
Agneta Danielson, skådespelare, Tived; Dick Emanuelsson, journalist,
Järfälla; Ali Esbati, politisk sekreterare, Stockholm; Aron Etzler,
redaktör Flamman, Stockholm; Dror Feiler, konstnär, Stockholm; Ida
Gabrielsson, ordf. Ung Vänster, Stockholm; Jan-Erik Gustafsson, docent
och universitetslektor KTH, Kista; Maria Hörnelius, skådespelare; Bo
Hörnelius, pensionär, Bilderberg; Hans Isaksson, läkare, Vislanda;
Christer Johansson, solidaritetsarbetare, Göteborg; Pär Johansson,
ordf. Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Göteborg; Gun Kessle, konstnär,
Skinnskatteberg; Rune Lanestrand, redaktör Småbrukaren, Vänersborg;
Stefan Lindgren, journalist och författare, Skarpnäck; Sköld Peter
Matthis, läkare, Stockholm; Eva Myrdal, ordf. Folket i Bild, Stockholm;
Jan Myrdal, skriftställare, Skinnskatteberg; Mikael Nyberg, journalist,
Bagermossan; Bunny Ragnerstam, författare, Malmö; Martin Schibbye,
studerande, Stockholm; Eva Britt Svensson, EU-parlamentariker, Växjö;
Sven Wollter, skådespelare, Stockholm; Martin Österlin, ordf.
Svensk-Kubanska föreningen, Göteborg

Proletären 51-52, 2005

Demokratiuppropets hemsida