”Tog han kokain?” – Omni


Opinion

Gymnasieläraren Fredrik Adolphson har skrivit en replik till den före detta läraren Per Kedland, som skrev en uppmärksammad debattartikel med rubriken ”Jag är läraren som har gett upp”. Adolphson skriver i SvD Debatt att han inte känner igen sig i Kedlands dystra bild av den svenska skolan. Adolphson medger att det finns problem, bland annat med elevernas läsförståelse och förkunskaper. Men samtidigt är dagens elever mer mogna, självständiga och målinriktade än de var tidigare, skriver han.
”Dina resonemang om den svenska modellen, lärare, politiker, skolledare och nytt betygssystem behöver konkretiseras. Resonemanget framstår, om du ursäktar, mer som en onyanserad bitter rallarsving än analys över dagens svenska skola”, skriver Adolphson till Kedland.

2 tim