"Vi måste inse att män är en säkerhetsrisk"


I dag, den 25 november, är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Det behövs uppenbarligen en sådan dag och det i sig är helt absurt. Låt oss titta på fakta över hur det ser ut i Sverige i dag.

Män står för majoriteten av alla våldsbrott. Kvinnor står för majoriteten av offren. Samtidigt som män oftare faller offer för mäns brutalitet när det gäller misshandel i det offentliga, är den rent statistiskt farligaste platsen för en kvinna att vistas på det egna hemmet, åtminstone om hon lever med en man. Våld i nära relationer drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män och utgör nära hälften av alla anmälda misshandelsfall mot kvinnor. Uppskattingsvis anmäls endast en femtedel av fallen, enligt BRÅ. Förövaren är oftast en man.

* 98 % av alla som anmäls för våldtäkt är män
* 98 % av alla som anmäls för sexualbrott är män.
* 85 % av alla som anmäls för misshandel av kvinnor är män.
* 88 % av alla som anmäls för misshandel av män är män.

Män är vår tids största säkerhetsrisk.

LÄS ÄVEN: Sofia Eriksson, 16 år: "Jo, alla män"

Män våldtar, trakasserar, hotar och misshandlar och vi har en samhällsstruktur som underbygger och stödjer det. Tillsammans har vi skapat ett samhälle som främjar att män brukar våld.

Grundproblematiken stavas maskulinitetsnormer. Vi ser det överallt. Hur män förväntas vara stora, starka, ta plats och dominera sin omgivning. Hur män förväntas vara ledartyper, hårdhudade och aldrig visa känslor. Hur män tillskrivs makt av samhället baserat på sin könstillhörighet. Makt som utifrån dessa spelregler skapar machoideal. Makt som kan missbrukas av individer som tar sig rätten att bestämma över andra människors kroppar. Utnyttja andra människors kroppar. Skada andra människors kroppar. Ingjuta människor med rädsla och skam.

Maskuliniteten står för makten och femininiteten för det förtryckta, underordnade. Kvinnor som tar efter manligt kodade egenskaper hyllas, medan män som tar efter kvinnligt kodade egenskaper hånas. Kvinnligt kodade könsuttryck och egenskaper förlöjligas och bedöms oupphörligen i det offentliga och i privatlivet. Kvinnor utsätts i större utsträckningar för hot och trakasserier än män. Kvinnor som uttrycker sina åsikter offentligt utsätts för hat och hot. Män som öppet försvarar kvinnor likaså.

Det handlar om makthierarkier. Vilka som står högst på samhällets maktstege. Maktfaktorer samverkar och gör att du klättrar högre ju fler privilegier du har. Är du vit, man, medelklass och uppåt, hetero, cis och med en vanligt förekommande funktionsuppsättning har du cashat in full pott i maktlotteriet. På samma sätt fungerar det omvänt. Kvinnor, transpersoner, rasifierade, HBTQ-personer, socialt utsatta och personer med funktionsvariationer står lägre på samhällsstegen och kombineras flera av dessa faktorer blir utsattheten genast högre.

LÄS ÄVEN: Totte Löfström: "Ja, jag hatar män"

Kvinnor utsätts för våld. Är du transkvinna är risken ännu större att du utsätts för våld än om du är ciskvinna. Rasifierade utsätts för våld i högre utsträckning än vita. Transpersoner i allmänhet och transfeminina i synnerhet är den grupp som har störst risk att bli utsatta för våld. Adderar vi rasifiering, brott mot heteronormen och/eller en funktionsvariation blir utsattheten och sårbarheten ännu större. Maktfaktorer samverkar och förtryck samverkar. Att vara medveten om det är avgörande för att överhuvudtaget kunna påverka och bryta ner samhällsstrukturerna som skapar detta.

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet, en rättighet som kränks oupphörligen. Rädsla för våld inskränker människors rörelsefrihet och risken att drabbas är högst för redan utsatta grupper. Maskulinitetsnormer skadar personer av alla kön och det våldspreventiva arbetet måste fokusera på kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld med utgångspunkt från hur maktfaktorer respektive förtryck samverkar.

Zandra Hedlund,
Debattör och skribent, medlem i Feministiskt Initiativ