"Stockholm Pride bör visa solidaritet med Palestina"


Stockholm Pride är nära sitt klimax, och en stor och brokig hbtq-rörelse gläds åt att fira de ideal vi alla förknippar med Pride. Vi samlas kring solidaritet, kampen för frihet från våld och förtryck, och rätten till ett liv i frihet och värdighet. Samtidigt som vi bedriver en viktig kamp i Sverige har den svenska hbtq-rörelsen en tradition av att stå upp för förtryckta runt om i världen. Vi har varit drivande i protesterna mot den ryska anti-gaylagstiftningen och höjt våra röster mot förbud mot homosexualitet i exempelvis Uganda.

I dag fyller vi Stockholms gator med kärlek, dans och fest när Prideparaden tågar fram genom staden. Samtidigt samlas människor på gator och torg över hela världen för att protestera mot Israels pågående övergrepp i Gaza och den långvariga militärockupationen av Västbanken och Gaza. Under de senaste 24 dagarna har 1418 personer dödats i Gaza. Dödssiffran stiger varje dag. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay kritiserar nu Israel för att avsiktligt bryta mot internationell lag. Hur berör det oss som firar Pride?

Vi, den internationella hbtq-rörelsen, är viktig för Israel. Många av oss har en personlig relation till landet. Vi har festat på Tel Avivs gayklubbar och har betraktat Israel som en allierad i kampen för hbtq-rättigheter. Israeliska reklamfilmer lockar flator, transpersoner och bögar och till gaystränder och ett öppet uteliv i Tel Aviv.

Medan många av oss har uppskattat Israels liberala lagstiftning och den frihet som hbtq-personer åtnjuter i Tel Aviv har vi allt för ofta blundat för det faktum att ett helt folk samtidigt förnekas sin frihet av Israel. När vi åker på semester i Tel Aviv bidrar vi till att normalisera detta tillstånd, att grova människorättskränkningar kan fortgå mot palestinier i Gaza, endast några mil söderut vid samma kust. När klubbar med Tel Aviv-tema arrangeras under Prideveckan i Stockholm så bidrar vi till att upprätthålla just den image Israel behöver för att minimera internationell kritik.

Ockupationen vilar på den positiva bild som Israel skapar av sig själv genom att framställa sig som ett land som värnar om mänskliga rättigheter för alla. Hbtq-frågorna är en viktig pusselbit i bilden av Israel som modernt och progressivt. Den israeliska staten investerar både pengar och diplomati i att attrahera hbtq-turister och framstå som ett föregångsland. Detta har kritiserats som ”pinkwashing”, en strategi för att flytta fokus från ockupationen och dagliga övergrepp mot palestinier.

Vi i den svenska hbtq-rörelsen har onekligen starka band till Israel. Just därför har vi ett särskilt ansvar att ta ställning mot den långdragna militärockupationen av Palestina och det urskillningslösa dödandet som sker i dag, medan vi firar Pride. Den israeliska staten använder vår rörelses namn, men vi behöver inte acceptera det. Att förhålla sig passiv är inte att vara neutral. Vi är redan inblandade.

De palestinska hbtq-organisationerna uppmanar sina systerorganisationer och queers i hela världen att ansluta sig till BDS-rörelsen (bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel). BDS-rörelsen är en möjlighet att knyta band med de delar av den israeliska hbtq-rörelsen som tar ställning mot ockupationen och att stötta den palestinska rörelsen för mänskliga rättigheter och hbtq-rättigheter.

Den svenska hbtq-rörelsen är en stolt och modig rörelse som förenas i kampen mot förtryck i olika skepnader. Låt oss nu höja våra röster i solidaritet med det palestinska folket.

Disa Kammars Larsson och Ylva Sjölin,
Pridedeltagare