Krisläge i förskolan när vårdnadsbidrag slopas


Jönköping Regeringen tänker avskaffa vårdnadsbidraget. När det görs kan kommunen tvingas vaska fram minst 160 förskoleplatser med kort varsel. Det är 13 småbarnsavdelningar som i dag inte finns. - Det finns risk att barngrupperna blir större och att föräldrar tvingas åka längre sträckor för att lämna och hämta sina barn, säger Peter Lindström, chef för förskolorna i kommunen.