Regeringen försökte stoppa förslag om att totalförbjuda barnäktenskap – blev överkörd av riksdagen


Det var på onsdagen som Alliansen och Sverigedemokraterna körde över de rödgröna partierna i frågan om barnäktenskap och månggifte.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna hade lagt ett förslag om att ändra den svenska lagstiftningen och utreda ett totalförbud mot barnäktenskap.

Förslaget röstades igenom av riksdagen.

"Riksdagen tycker inte att nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är tillräcklig. Därför har riksdagen i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige", går det nu att läsa på riksdagens hemsida.

Men regeringen, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt Vänsterpartiet ville inte se något totalförbud. De försökte i stället stoppa förslaget genom att rösta emot.

I en reservation ska de rödgröna partierna ha skrivit att "det inte helt kan uteslutas att situationer kan uppkomma där ett utländskt barnäktenskap bör erkännas för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden", uppger Samhällsnytt som påpekar att en ändrad lagstiftning skulle kunna förhindra romer från att komma till Sverige eftersom barnäktenskap är vanligt i den gruppen.

Regeringen försökte även argumentera emot ett förbud mot barnäktenskap.

– Vi har ju flickor och pojkar i Sverige i dag, svenska medborgare, som är sambo med varandra, som har sex med varandra, som lever tillsammans och som får barn tillsammans, sade den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson.

Liberalernas Robert Hannah svarade då att detta inte går att jämföra med barn som blir bortgifta i sina hemländer. Hannah kallade Larssons argument gällande barnäktenskap för "beklämmande".

Riksdagen ansåg inte heller att nuvarande lagstiftning kring utländska polygama äktenskap är tillräcklig. Det finns i Sverige idag drygt 150 personer som är gifta med fler än en person.

"Riksdagen riktade därför även en uppmaning till regeringen om att utreda hur regelverket kan ändras för att säkerställa att månggifte inte erkänns här", står det på riksdagen.se nu.

Men de rödgröna ska inte heller ha velat se någon lag om att ogiltigförklara polygama äktenskap, månggifte, som ingåtts utomlands, enligt Samhällsnytt.

Vanliga medier har knappt nämnt omröstningen i riskdagen, förutom en mycket kort och intetsägande TT-artikel. Men i sociala medier rasar folk mot regeringens ställning.

"En stor liberal seger. Idag körde Alliansen över Socialdemokraterna, V och Mp. Vi kräver totalförbud mot barnäktenskap. Skamligt att regeringen vill behålla särskilda skäl för barnäktenskap. De sviker flickorna!", skriver Robert Hannah på Twitter.

"När ska @SVTOpinion @svtnyheter fånga upp att regeringen vill tillåta barnäktenskap?", skriver Kim Nilsson, aktiv inom Moderaterna.

"Jag är glad över att allianspartierna ändrat sig om totalförbudet för barnäktenskap. Dock synd att de inte hade den insikten 2015 när SD föreslog lagändringar, hade de stött oss då hade vi kunnat haft lagstiftning på plats redan", skriver Felix Byström (SD), politisk sekreterare i justitieutskottet.