"Flumvänstern stänger Lundsberg" | Debatt


Under onsdagen meddelade Skolinspektionen att den med omedelbar verkan stänger Lundsbergs skola, en åtgärd som myndigheten vidtagit mot bara en skola tidigare. Detta efter att enskilda fall av så kallad pennalism delgivits Skolinspektionen. Drygt 200 elever tvingas nu att byta skola.

Lundsbergs skola som grundades 1896 är en av få skolor i Sverige som fortfarande bejakar traditionella värderingar som ordning och reda och disciplin. Skolans blotta existens har därför länge varit en nagel i ögat på det flumskoleförespråkande vänsteretablissemanget.

Självklart måste Lundsberg likt många andra skolor jobba för att motverka mobbning, våld och pennalism. Dock är dessa fall då enskilda elever blivit illa behandlade inte tillräcklig grund för Skolinspektionen att stänga ner en hel skola och äventyra 200 elevers skolgång. Om Skolinspektionen var konsekvent i sitt agerande skulle Sverige inte ha speciellt många skolor kvar. På många skolor, framför allt i mångkulturella problemområden, tillhör mobbning, våld, hot, trakasserier och skadegörelse vardagen. Det blir därför löjeväckande när Skolinspektionen väljer att agera med sådan kraft mot en skola som håller mycket högre standard och erbjuder större trygghet än de flesta andra skolor.

Skolinspektionens beslut måste ses i en politisk kontext. PK-etablissemanget skriker sig högröda i ansiktet när våld förekommer på en konservativ “överklasskola” men intar en snyftförhållning när samma sak händer på en mångkulturell förortsskola. Då handlar det om att skjuta till mer resurser snarare än att hota med nedstängning.

Lundsbergs skola är nu stängd och PK-etablissemanget jublar av skadeglädje när en av Sveriges sista konservativa skolor riskerar att gå i graven.

William Hahne, vice förbundsordförande, SDU
Dennis Dioukarev, förbundsstyrelsesuppleant, SDU