KD vill att nyanlända ska få slippa skatt | Nyheter


Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed vill att studenter och nyanlända ska få tjäna 500 000 kronor skattefritt.

Det skriver de på DN Debatt.

De två kristdemokraterna vill underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att låta nyanlända och unga slippa betala skatt på deras första 500 000 kronor som de tjänar.

"Förslaget innebär som exempel att en person kan tjäna ca 16 700 kronor per månad i två och ett halvt år skattefritt - vilket vid genomsnittlig kommunalskatt är 3275 lägre skatt per månad. För att inte senarelägga högskolestudierna, utan påskynda dem, införs en regel om att uttag av examen före 25 års ålder gör det möjligt att förlänga intjänandetiden till det år personen fyller 30 år", skriver Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed på DN Debatt.

Även en nyanländ person ska ha det skattefritt på sina första 500 000 kronorna under sina första fem år.

I debattartikeln skriver de två kristdemokraterna också att man vill ha ett fördubblat jobbskatteavdrag för personer som går från långtidsarbetslöshet till arbete, att man vill bygga ut rut-reformen och att man vill låta rot vara oförändrat.

Det femte förslaget som de skriver om i debattartikeln handlar om att man vill sänka momsen från 25 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, kläder.

"Priset sänks på tjänster som i dag utförs oavlönat i många hushåll. Det innebär att fler vardagsjobb kan växa fram, och att företagandet kan öka", skriver man i debattartikeln.

Det sjätte förslaget handlar om att man vill göra så att äldre kan jobba längre.

"Vi inför det dubbla jobbskatteavdraget för äldre redan från 64 år och vi avvisar regeringens särskilda löneskatt på äldre som jobbar. Med våra förslag förlängs arbetslivet både i början och i slutet av yrkeslivet", skriver Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed i debattartikeln.

Läs fler nyheter i Expressens app. Ladda ner gratis här: Iphone eller Android.