Regeringens glädjekalkyl: 75 miljarder för mycket


Regeringen överskattar grovt hur starka de offentliga finanserna är i framtiden.

Finansdepartementets prognoser har varit för optimistiska i tio års tid, anser Riksrevisionen i en ny rapport.

Både nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S) och företrädaren Anders Borg (M) har utgått från glädjekalkyler.

Finansdepartementets prognoser om framtida offentliga finanser har varit för optimistiska i tio års tid. Det anser Riksrevisionen i en ny granskning av samtliga budgetpropositioner 2007-2017.

Det utrymme som regeringen ser för nya satsningar är alltså enligt Riksrevisionen inte alls lika stort som man trott.

75 miljarder för mycket

Finanserna har överskattats med så mycket som 75 miljarder kronor sammanlagt på fyra år, enligt ett räkneexempel i rapporten. 

Det är cirka 2 procent av BNP. 

Riksrevisionen betonar dock att det endast handlar om ett räkneexempel, och att man borde granska många fler orsakssamband och händelser för att få en helhetsbild av hur bra prognoserna är.

Överskattar skatteintäkterna

I genomsnitt har Finansdepartementet under både den rödgröna regeringen och alliansregeringen överskattat skatteintäkterna och underskattat offentliga utgifter.

– Man har haft ett beslutsunderlag som gjort det lättare att höja utgifter och sänka skatter, än om makroprognoserna varit riktiga, säger riksrevisor Ingvar Matsson till Dagens industri.

Finansdepartementet har kraftigt överskattat privatkonsumtionen och svenska folkets samlade lönesumma, enligt Riksrevisionen. Samtidigt har kommunernas och statens konsumtion i snitt varit större än uppskattat.

"Regeringen borde utreda"

Räknefelen förklaras delvis av att prognosmakarna inte ska spekulera i framtida politiska förändringar, utan räkna utifrån redan beslutade regelverk.

Men det räcker inte för att förklara de grova missarna, enligt Ingvar Mattsson.

– Det finns något i metodiken som bidrar till felen. Därför är vår rekommendation att regeringen utreder varför den statliga konsumtionen underskattas så kraftigt i prognoserna, säger han till Dagens industri.