Tungt nej till Reepalus vinsttak


Start Nyheter

Av Fredrik Öjemar
Publicerad:

Kritiken mot Ilmar Reepalus vinsttak fortsätter att växa och Västra Götaland säger nu nej till förslaget. ”Utredningen är väldigt ideologisk”, säger Miljöpartiets regionråd Birgitta Losman, som anser att de privata vårdföretagen behövs för att klara välfärden.

Västra Götaland finns inte med på listan över remissinstanser till Ilmar Reepalus välfärdsutredning. Men regionen har ändå valt att tycka till om utredningen.

Och beskedet från det grönblå styret är tydligt: fokus måste ligga på kvalitet och tillgänglighet – inte på vinstbegränsningar.

I ett färdigt utkast till remissvar, som Di tagit del av, står det att förslagen i utredningen riskerar att direkt drabba patienter och brukare i regionen.

”Den begränsning av vinstuttag som föreslås riskerar att skapa en minskad tillgång till alternativa vårdgivare och därmed en försämrad tillgänglighet”, står det.

Regionrådet Birgitta Losman (MP), som även är gruppledare för Miljöpartiet i Västra Götaland, anser att Ilmar Reepalus utredning missar målet.

”Utredningen är väldigt ideologisk, men vi som står med fötterna i verkligheten ser att vi har svårt att klara välfärden utan privata utförare”, säger hon.

Västra Götaland har 50.000 anställda och en budget på 50 miljarder kronor och styrs i dag av alliansen och Miljöpartiet.

Birgitta Losman gör klart att man i regionen inte har några ambitioner att förändra dagens sätt att organisera sjukvården.

”Vårt uppdrag är att se till så att invånarna här får en god vård och då behöver vi både offentliga och privata utförare. Den mixen har visat sig ganska framgångsrik här”, säger hon.

Förutom kritiken mot själva vinsttaket saknar Birgitta Losman en ordentlig konsekvensanalys i Ilmar Reepalus utredning av vad förslagen skulle leda till.

Det här är något som även tas upp i remissvaret, där man särskilt lyfter fram de mindre företagen.

”Det finns risker med den här utredningen”, säger Birgitta Losman.

”Många av de små utförarna, både mindre bolag och icke vinstdrivande företag, har troligtvis svårt att klara sig om de här förslagen genomförs”, fortsätter hon.

Di har tidigare rapporterat om den interna kritik som finns inom Socialdemokraterna, där en rad tunga S-företrädare ute i landet uppmanar regeringen att lägga ned planerna på ett vinsttak.

En av dem är Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, som anser att regeringen istället borde lägga all kraft på att få till en bred uppgörelse över blockgränsen.

Samma uppmaning kommer nu från MP-toppen i Västra Götaland.

”Jag är inne på samma linje som Lars Stjernkvist här”, säger Birgitta Losman.

Här är några utdrag från Västra Götalands remissvar till Ilmar Reepalus utredning:

”Som hälso- och sjukvårdshuvudman fokuserar Västra Götalandsregionen på ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och ett gott bemötande. Det är där som vårdens främsta utmaningar ligger - inte i att det finns privata vårdgivare som tar ut vinst.”

”Västra Götalandsregionen konstaterar att det kommer att krävas avtal med privata vårdgivare för att klara utmaningar om tillgänglighet och innovation kring ett personcentrerat förhållningssätt.”

”Västra Götalandsregionen konstaterar avslutningsvis att utredningen inte fullt ut belyser konsekvenserna av de framlagda förslagen avseende tak för vinstutdelning, till exempel risken att små företag drabbas hårdare än stora sjukvårdskoncerner.”

Fredrik Öjemar