Fem defensiva aktier att köpa


Säg att du är lite orolig börsen efter sex års börsuppgång, men ändå vill ha exponering mot aktier för att alternativen är usla.

Ett alternativ är att köpa lågriskaktier. Vi har plockat ut fem aktier som man kan känna sig trygg med.

Vilken placerartyp är du? Är du en av de som handlar aktivt på börsen och som älskar när det svänger? Ju mer volatilitet desto bättre möjligheter skapas det. Eller är du en av de dem som är på börsen för att du vet om att aktier ger bäst avkastning över tiden, men som i grunden ogillar börsens svängningar?

Tillhör du den sista gruppen är du inte ensam. Aktier är knappast för alla då många helt enkelt inte står ut med att se sparkapitalet åka jojo i takt med börsens manodepressiva svängningar. Den som klarar det brukar få mycket god avkastning över tiden.

De senaste åren, och framför allt det senaste året, har man dock kunnat sova lugnare. Stockholmsbörsen inklusive utdelningar har avkastat 29 procent det senaste året och 122 procent de senaste fem.

88 aktier på Stockholmsbörsen har avkastat mer än 50 procent inklusive utdelningar det senaste året varav 22 av dem har dubblats i värde eller mer.

Men det som är intressant är att parallellt med den goda avkastningen har svängningarna på börsen blivit allt lägre. På onsdagen och torsdagen skakade börsen till och sjönk med 1,4 respektive 1,0 procent, men det tillhör ovanligheterna, för numera är det sällan vi ser så stora rörelser.

Inklusive onsdagen och torsdagen har börsen det senaste året bara rört sig mer än 1 procent under 46 dagar och mer än 2 procent bara under fem.

Så låga rörelser har det bara varit vid tre tidigare tillfällen de senaste 20 åren och varje gång har volatiliteten ökat kraftigt därefter. Rysslandskrisen 1998 föranleddes av rekordlåga rörelser under 1997. Innan finanskrisen 2008 var svängningarna väldigt låga under 2006 och framför allt 2005. Även under 2014 var volatiliteten rekordlåg innan rörelserna ökade kraftigt 2015 med oron för Kinas inbromsning parallellt med Greklandskrisen.

Nu är det svårt att se vad som ska skapa hög volatilitet igen, men öka lär den göra, förr eller senare.

Efter många år med synnerligen god avkastning, och det senaste året även små kursrörelser, är det lätt att glömma bort att aktier kan gå ned, och gå ned mycket. Som i finanskrisen, som nu snart är tio år bort.

I tabellen har vi sammanställt kursutvecklingen för storbolagen från toppen i juli 2007 till botten i november 2008 som en påminnelse. En del har glömt bort blodbadet där till exempel Volvo rasade 80 procent, SEB med 74 och Atlas Copco med 59. Aktierna repade sig snabbt men många placerare var brända för lång tid och börsbolagen är fortfarande försiktiga att dra på sig lån.

Säg nu att du är en av dem som minns finanskrisen och att du nu är lite orolig för börsen efter sex års uppgång på raken, men samtidigt inte vill lämna aktiemarknaden för att alternativen är usla.

På bankboken har man tur om man får noll procent i ränta och i räntefonder finns risk för svag eller negativ avkastning om räntorna skulle vända upp.

Så vad ska man göra? Ett sätt kan vara att sälja av en del aktier och öka likviditeten för att ha torrt krut när väl en nedgång väl kommer. Nackdelen är att det är svårt att tajma rätt.
Ett alternativt kan i stället vara att köpa eller vikta upp aktier med lägre risk som vi ska titta närmare på här.

Finansmarknaden mäter traditionellt risk genom standardavvikelse, alltså hur mycket kursen svänger från medelvärdet. I tabellen har vi plockat ut de 20 aktier på börsen med lägst standardavvikelse där vi inte oväntat hittar flera fastighetsaktier, Ica och Axfood, men också ABB och Swedish Match.

Standardavvikelse som risk kan man tycka vad man vill om. Ofta speglar det risken men det kan också vara en chimär. Ta Lundbergs och Investor till exempel vilka är de två aktier i sammanställningen som svänger absolut minst. Men då kurserna har rusat med 52 respektive 47 procent det senaste året underskattar troligen standardavvikelsen risken rejält.

I en sämre börs skulle aktierna i stället falla ordentligt. I finanskrisen föll till exempel aktierna 58 respektive 44 procent från toppen till botten. Risken i bolagen är låg men risken i aktierna kan ändå vara hög från tid till annan.

Det kan alltså vara vettigt att komplettera standardavvikelsen med ett par andra riskparametrar. Tidigare i veckan rankade vi börsens starkaste balansräkningar, vilket kan ge en bra hjälp och visar på långsiktig överlevnadsförmåga.

En parameter som speglar den verkliga risken är förmågan att upprätthålla och öka utdelningen. Ett bolag som klarar det över långa perioder visar på mycket stabil intjäningsförmåga över tiden och därmed låg risk. I tabellen har vi plockat ut tio sådana aktier.

Samkör vi de bägge sammanställningarna ser vi att flera av aktierna är samma. Det tyder på att det är låg risk i aktierna på flera sätt, vilket är positivt. Swedish Match, Hufvudstaden, Axfood, Castellum och AAK är fem aktier som både har låga kurssvängningar och synnerligen stabil intjäning vilket avspeglas i kontinuerliga utdelningshöjningar.
Baserat på vårens utdelningar ger de en genomsnittlig direktavkastning på 3 procent vilket är långt över bankräntan.

Med de aktierna kan man känna sig trygg och se fram emot nästa utdelningshöjning i stället för att oroa sig över börsen.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/12698aHUGLqY/

Magnus Dagel