Magdalena Andersson flaggar för fler skattehöjningar


Start Nyheter

Av Tomas Nordenskiöld
Publicerad:

Regeringen höjer skatten för bankerna med 1,4 miljarder och flaggar samtidigt för ytterligare påslag under mandatperioden.
"Med 100 miljarder i vinst är det uppenbart att de kan bidra mer", säger finansminister Magdalena Andersson om de fyra storbankerna.

Regeringen tillsatte i fjol en utredning om att införa en finansiell aktivitetsskatt, en slags bankskatt efter dansk modell. Men trots att den utredningen inte är klar går man nu fram med en annan skattehöjning för finanssektorn, som enligt regeringen är rejält underbeskattad.

”Den finansiella aktivitetsskatten som nu utreds kommer inte kunna införas förrän tidigast 2018, så därför går vi fram med det här förslaget för att få in ökade skatteintäkter till barnsomsorgen och skolan”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Skattehöjningen ska genomföras 1 januari 2017 och beräknas ge knappt 1,4 miljarder till statskassan. Magdalena Andersson pekar på att finanssektorn är momsbefriad, och dessutom fått stora lättnader när bolagsskatten sänktes av alliansregeringen.

”Det var många miljarder man fick genom bolagsskattesänkningen”, säger hon.

”Bara de fyra storbankerna gick med 100 miljarder i vinst förra året. Det är uppenbart att man har goda marginaler.”

Förslaget var ett krav från Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna som pågår. Rent tekniskt är det utformat så att avdragsrätten för räntor på så kallade efterställda lån slopas. Konstruktionen har regeringen knyckt från Företagsskattekommitténs förslag som kom 2014. Tanken var då att höjningen skulle finansiera en sänkning av bolagsskatten. Men nu väljer regeringen alltså att bara plocka ut skattehöjningen för att istället finansiera andra reformer.

Samtidigt gör Magdalena Andersson klart att även den andra bankskatten som utreds ska genomföras.

”Absolut, men det kan ske tidigast 2018”, säger hon.

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Ulf Kristersson är kritisk.

”Det är problematiskt att den här regeringen alltid hittar ensidiga skattehöjningar som slår mot företagsamhet och arbete. Det är alltid så utan undantag och det är fel väg att gå”, säger han.

Men inte heller Moderaterna, som under Anders Borgs tid också föreslog en banksatt, är främmande för att beskatta bankerna mer.

”Det finns ett utrymme att diskutera skattebelastningen på finansiella tjänster. Men då ska man göra det i ett sammanhang där man också sänker andra bolagsrelaterade skatter, ungefär så som Företagsskattekommittén skisserade”, säger Ulf Kristersson och tillägger:

”Jag säger inte nej till detta av någon allmän omsorg om bankerna. Det tror jag inte de behöver, de klarar sig mer än väl.”

Tomas Nordenskiöld