Ökning av sjukhusrobotar kritiseras - Borås Tidning


Antalet kirurgrobotar som hjälper läkare med operationer och ingrepp ökar kraftigt på svenska sjukhus.

I år finns 27 robotar, jämfört med åtta 2012, enligt en sammanställning från Dagens Medicin.

Men enligt tidningen är flera läkare och experter kritiska mot den snabba expansionen, där roboten ses som en statusmarkör för att locka läkare att söka sig till sjukhuset.