Avslutning på Bokmässan « Avpixlat


“Vi älskar det fria ordet” skriver Bonniers.

BOKMÄSSAN Årets Bokmässa kommer bli ihågkommen som den när alternativmedier tog plats, även om alla etablerade debattörer ville negligera betydelsen av Nya Tiders  monter. Att tidningen och förlaget Alternamedia var där talades det oupphörligen om och montern var välbesökt, men officiellt säger mediechefer att det sannerligen inte är en milstolpe för yttrandefriheten.

Men det ser ut som att något måste ske vad gäller urvalet av de utställare som tillåts komma till mässan. Det behovet har funnits länge. Vänsterextremism är okej, men inte högerextremism (vilket Nya Tider definierats som). Några av de kommunistiska utställare jag skrev om på den andra mässdagen kanske kan stoppas – eller tillåtas  – och då måste förstås liknande ytterligheter tillåtas från andra politiska läger.

DEBATT UTAN NYA TIDER

Åsa Linderborg, Ola Larsmo, Adam Cwejman, Jonathan Leman, Maria Källsson och Lars Winkler diskuterar Nya Tider som inte får delta.

I en extrainsatt paneldebatt på söndagsmorgonen diskuterade ledande företrädare från Aftonbladet, Svenska PEN, Göteborgs-Posten, Expo och Bokmässan hur man ska gå vidare utifrån Nya Tiders kontroversiella närvaro.

Ledarskribenten Adam Cwejman argumenterade att mässledningen får välja mellan en minimal definition till presumtiva utställare och en bredare: I den första gäller svenska lag (hets mot folkgrupp åberopades), i den andra en lista på principer som alla måste ställa sig bakom. Han tog inte själv ställning men verkade förorda den första varianten. Det tycktes även Aftonbladets Åsa Linderborg göra.

Ola Larsmo från tryckfrihetsorganisationen Svenska PEN var mer benägen att tvinga alla utställare att skriva under på den oftqa upprepade men diffusa maximen om “alla människors lika värde”, men Linderborg var tveksam. Cwejman menade att oavsett hur mässledningen väljer måste de vara mer konsekventa. Turerna kring Nya Tiders vara eller inte vara på mässan har varit närmast löjeväckande i sin vinglighet fram och tillbaka:

Det blir en grannlaga uppgift att gå igenom alla de vänstergrupper som varit här“, sade Cwejman. “Att nassar går runt här är ett hot“, inflikade Linderborg och påstod att personer vid Nya Tiders monter skulle ha muckat gräl med mässbesökare. Någon anmälan om en sådan incident har dock inte gjorts, vare sig till mässledningen eller polisen. Linderborg ville dock försvara Nya Tiders rätt att vara där utifrån att tidningen har presstöd, liksom hon försvarade rätten att förneka Förintelsen.

Mässans vd Maria Källsson vittnade om hur oförberedda de varit när de godkände Nya Tiders medverkan, något som alla andra också påtalade flera gånger. Inte minst Jonathan Leman från Expo som menade att om Bokmässan hört efter med Expo först, så hade de inte agerat som de gjorde. “Nya Tider har kontakt med aktiva nazister och kommer ur vitmakt- och rasideologiska miljöer”, hävdade Leman som om detta vore ett objektivt faktum.

Källsson berättade vidare att deras samarbetsorganisationer, lärar- och bibliotekariegrupper, hade tryckt på för att stoppa Nya Tider.  De menade att deras yttrandefrihet begränsades om tidningen skulle tillåtas delta. Exakt hur argumentationen gått om hur deras yttrandefrihet begränsas av att andra också får yttra sig, förklarades dock inte.

Vi står inför principbeslut om hur vi ska agera i framtiden“, sa Maria Källson. “Hur vi än gör kommer vi att bli kritiserade“. “Yttrandefrihetslagen är till för aparta och obehagliga åsikter, inte majoritetssamhällets“, påtalade Åsa Linderborg, och det gick inte att värja sig för misstanken om att hon talade i egen sak i egenskap av välkänd kommunist.

Frågan om huruvida SD skulle kunna ha en monter på mässan kom upp i diskussionen. Linderborg pekade på att partiet kan vara Sveriges största 2018. Maria Källsson påminde om att Jimmie Åkesson var där 2013 med sin bok Satis Polito, så att nu stänga ute partiet kan bli svårt. Att sammankoppla SD med Nya Tider och nazism var helt naturligt för debattdeltagarna, vilket visar att de inte tagit del av Mattias Karlssons offentliga och kritiska Facebook-uppdatering i ämnet, där han råder aktiva Sverigedemokrater att inte stödja tidningen.

Adam Cwejman menade att uppmärksamheten kring Nya Tider stundtals varit konstig och kontraproduktiv: “Vissa protester verkar mer ha varit för sin egen narcisstiska skull och fungerade inte alls. Tvärtom gav de än mer uppmärksamhet till tidningen“, sa han.

Slutsatsen av denna diskussion, som drog ett hundratal intresserade, blev att mässledningen ska sätta sig ned för att fundera hur de ska hantera liknade förfrågningar i framtiden. “Vad vi än gör blir det ett jäkla liv”, avslutade Lars Winkler, debattens moderator och f.d. redaktör för Svensk Bokhandel.

FLER MÖTEN

Den arabiske och islamkritiske författaren Adonis i samtal med DNs Malin Ullgren. Till vänster hans tolk.

Den Nobelpristippade författaren Adonis talade om sin bok “Våld och islam” med DN:s kulturjournalist Malin Ullgren. Hon undrade varför han är så kritisk just till islam av de tre monoteistiska religionerna från Mellanöstern. “För att islam ännu inte delat upp makten mellan stat och religion. Det har judar och kristna gjort för länge sedan“, svarade han.

Ja, men det finns massor av fin islam, feministiska muslimer“, försökte Ullgren men Adonis var obeveklig: “Jag talar om den traditionella islam som jag växt upp med och känner till. Den behöver reformeras. Vad du talar om är något mycket litet“, sa han bestämt.

Avpixlat ryckte, i sann humanistisk anda, även in och gav en utsatt mediekollega en hjälpande hand.

Jan Sjunnesson med Trump-keps och Avpixlat-tröja vid Nya Tiders monter.

Nästa års tema blir “bildning” och “Finland” meddelade mässledningen vid en avslutande presskonferens. Alternativmedier kan emotse ett beslut om nya regler för eventuell medverkan vid nästa års Bokmässa under vårvintern 2017.

Jan Sjunnesson