Hyresgästföreningen diskriminerar SD « Avpixlat


SD-FOBIN Hyresgästföreningen kör inför riksdagsvalet en kampanj riktad till svenskar som vill göra något åt den på många håll alarmerande bostadsbristen, i synnerhet när det gäller hyresrätter. Som bekymrad medborgare uppmanas du kontakta ditt politiska parti och ställa krav på ett ökat bostadsbyggande. Hyresgästföreningen omfamnar dock inte principen om alla människors lika värde. Den i runda tal halva miljon svenskar vars parti heter Sverigedemokraterna väljer man att diskriminera.

Kampanjen drivs på en separat webbplats kallad flerhem.nu. Under rubriken “Påverka en politiker” hittar den bostadsbekymrade ett formulär där man kan kontakta sitt parti, med undantag för om du är Sverigedemokrat vill säga. Hyresgästföreningen har också för medlemmarnas pengar köpt helsidesannonser i ledande dagspress. Inte heller i dessa annonser finns Sverigedemokraterna med.

Hyresgästföreningen är i likhet med fackföreningarna inte vilka föreningar som helst. Man har av riksdagen fått ett politiskt förtroende och särskilda befogenheter och utgör en del av själva den demokratiska samhällsstrukturen. Det är därför orimligt och odemokratiskt att generellt särbehandla något av de riksdagspartier som är ens uppdragsgivare. Däremot kan Hyresgästföreningen förstås gå i polemik med olika partier kring enskilda bostadspolitiska förslag.

Än mer anmärkningsvärt är att Hyresgästföreningen väljer att ställa grupp mot grupp på grundval av sådant som ligger helt utanför föreningens uppdrag som är att värna hyresrätten som bostadsform och tillvarata hyresgästernas intressen. Om Hyresgästföreningen utifrån detta uppdrag ska ta avstånd från något parti så borde det i så fall vara från partier som uttryckt nyliberalt hyresrättsfientliga åsikter. Kritiken skulle då rikta sig mot helt andra partier än Sverigedemokraterna.

I stället handlar det om ett odefinierat allmänideologiskt ställningstagande som är en närmast parodisk paradox – Hyresgästföreningen utesluter Sverigedemokraterna därför att man anser att partiet inte står upp för allas lika värde och exkluderar vissa grupper. Att sådant är förkastligt visar Hyresgästföreningen genom att – just det – inte stå upp för alla hyresgästers lika värde och genom att exkludera vissa väljargrupper.

Desto mer hycklande blir ett sådant ställningstagande mot bakgrund av att Hyresgästföreningen aldrig markerat mot Vänsterpartiet Kommunisterna, detta trots att det partiet öppet har stött och samarbetat med några av världens värsta diktaturregimer skyldiga till massmord som i numerär t o m överskuggar de nazisterna gjorde sig skyldiga till under andra världskriget. Ännu idag har Vänsterpartiet stora problem med aktiva som flirtar med såväl diktaturregimer som med inhemska antidemokratiska och våldsbejakande terrorgrupper som AFA och RF.

Du som är Sverigevän och medlem i Hyresgästföreningen och anser att du har rätt att bli likabehandlad – du betalar trots allt samma avgift som alla andra – rekommenderas att kontakta Hyresgästföreningen och framföra dina krav och synpunkter. Även du som inte är medlem kan förstås använda dig av din yttrande- och åsiktsfrihet och berätta för makthavarna på Hyresgästföreningen vad du tycker.