Ko vēdas iesaka laimīgai laulības dzīvei


Mūsu laikmetam ir raksturīgas ļoti sarežģītas attiecības. Daudzi cilvēki ir vientuļi, daudzi pāri ir pat vientuļi esot attiecībās, dzīvo nelaimīgi un ar to samierinās.  Daudzi bērnus audzina vieni un nemeklē sev partneri, lai tikai atkal nenāktos sevi sāpināt. Citi metas no vienām attiecībām uz otrām.

Tomēr nesaskaņas, grūtības un pilnīgi pretēji viedokļi  ne tikai sāpina un rada problēmas, bet ļauj arī augt kā personībai un arī izkopt pašas attiecības. Tikai caur otru cilvēku mēs varam ieraudzīt labāk paši sevi, tikai esot attiecības mēs varam ieraudzīt labāk paši  savu egoismu . Tātad caur grūtībām ar savu partneri, kuras mēs iespējams arī paši radām varam attīstīties un labāk ieraudzīt, kas dos mums iespēju  pilnveidoties.

Tiklīdz cilvēks sāk strādāt ar sevi, viņa pasaules redzējums un ieradumi sāk mainīties  un tas rada pārmaiņas visā pārējā dzīvē, tai skaitā arī attiecība ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Loģiski, ja cilvēks jūtas laimīgāks, apmierinātāks ar sevi, nodarbojas ar sevis pilnveidošanu arī ģimenes dzīvē viņš ienes pozitīvas pārmaiņas.

Ko iesaka vēdas – hinduisma svētie raksti  sievietēm, lai veidotu laimīgu ģimenes dzīvi?

Varētu teikt,  ka sieviete ģimenē ieņem izšķirošo lomu – viņa veido ģimeni vai nu laimīgu, vai nelaimīgu. Tomēr Vēdās ir teikts, ka sievietei jāieņem padotās stāvoklis, jo tas ir viņas dabiskais stāvoklis. Vēdas apgalvo, ka vīrietim sava vīrišķā egoisma ietekmē ir tieksme kādu pakļaut, tāda ir viņa daba. Taču šī dominēšana pār kādu nenozīmē ekspluatāciju vai ļaunprātīgu izmantošanu. Dabīgais stāvoklis ir tāds, ka vīrietis vēlas vadīt un uzņemties atbildību, bet sievai ir izteikta vēlme atrasties padotās stāvoklī attiecībā pret vīru. Katrā gadījumā tāda ir vēdiskā koncepcija. Tāpēc sieviete pati ieņem palīdzes vietu, ja viņas mērķis ir vēlme palīdzēt vīram virzīties uz izvēlēto mērķi, tādā veidā dodot iespēju parūpēties par sievu, tiecoties vadīt un uzņemties atbildību.

Mūsdienās situācija diemžēl mainās uz slikto pusi. Vīrieši kļūst līdzīgi sievietēm, bet sievietes dažkārt mēdz rīkoties kā vīrieši. Pats pārsteidzošākais, ka nevienu tas neapmierina. Vīrieši tajā vaino sievietes, savukārt sievietes – vīriešus.

Taču vainīgas ir abas puses. Sievietes ir vainīgas, jo tās kļūst līdzīgas vīriešiem un cenšas dzīvē gūt panākumus tāpat kā vīrieši, tādā veidā viņus pazemojot. Savukārt vīrieši ir vainīgi, jo kļūst aizvien bezatbildīgāki un visā pakļaujas savām jūtām, kļūstot līdzīgi sievietēm. Tas notiek gan sabiedrībā kopumā, gan vairumā ģimeņu.

Taču daba ir iekārtojusi citādāk: no sievietes netiek gaidīts, ka viņai jāzina visi karatē paņēmieni vai noteikti jākļūst par sabiedrības līderi. Viņa piesaista vairāk ar savu skaistumu, neaizsargātību un pazemību. Ja sieviete ģimenē sāk izpaust nesievišķīgas rakstura īpašības, viņa kļūst mazāk pievilcīga savam vīram un vairumam vīriešu. Tāpēc gan vīrietim, gan sievietei ģimenē jākultivē rakstura īpašības, kas raksturīgas attiecīgajam dzimumam un jāpalīdz otrajai pusītei kultivēt savas īpašības.

Tāpēc sieva ar savu uzvedību nedrīkst apspiest vīra autoritāti, bet gluži pretēji, jācenšas viņu iedvesmot ar savu pazemību, ļaujot viņam rīkoties kā vīrietim. Tādā veidā sieviete ieņemot savu dabisko, dabas noteikto stāvokli ģimenē, palīdz vīrietim izpaust savu vīrišķo raksturu. Redzam, ka no sievietes uzvedības un attieksmes ļoti daudz kas atkarīgs vīra dzīvē, un viņa noslēpumainā veidā viņu ietekmē, jo sievišķais spēks ir smalkās dabas spēks. Sievietei prāta smalkais ķermenis ir daudz attīstītāks nekā vīrietim, un viņai piemīt arī daudz smalkākas jūtas.

Vīrietim ir raksturīgi būt mazāk jūtīgam, bieži vien vīriešiem daudz attīstītāka ir atmiņa un saprāts. Tomēr ģimenes ārējās attiecībās liela nozīme ir jūtām un prātam. Tā kā ar apkārtējo pasauli kontaktējamies ar jūtu un prāta palīdzību, faktiski, ja sieva nenovērtē vīra saprātu, neuzskata, ka viņš ieņem pietiekami augstu vietu ģimenē, vīrs zaudē spēju izpaust saprātīgumu, pieņemot lēmumus jautājumos, kas saistīti ar ģimenes dzīvi un savstarpējām attiecībām ar apkārtējo pasauli. Tādējādi ģimene pārstāj pienācīgi funkcionēt. No otras puses, ja sieva ieņem padotās stāvokli, pat būdama saprātīgāka par vīru, tad vīrs dabīgi viņai piekāpjas. Viņa pazemīgi viņu lūdz vai dod izvēles brīvību. Vīrietim ir tieksme būt cēlam komunikācijā ar sievieti, kas uzvedas pazemīgi un, gluži pretēji, viņam ir tieksme uzvesties

ļoti egoistiski ar sievieti, kas neuzvedas pazemīgi un noliek sevi augstāk par vīrieti. Tāpēc, vēlamies to vai ne, sieviete tik un tā vada mūsu savstarpējās attiecības. Situācija atrodas viņas rokās. Vadīšana viņai nozīmē izvēles brīvību. Vai nu viņa pakļaujas savam vīram, un tad attiecības kļūst labas, bērni tiek audzināti labi un ģimene uzplaukst, vai arī viņa kļūst par līderi un tādā veidā cenšas viņu pazemot. Tā rodas nesaskaņas.

Rakstu sagatavoja Evija Blūmentāle www.kundal.lv

Vairāk par to, ko vēdas stāsta par attiecību jautājumu varat uzzināt seminārā:

«25 sieviešu un vīriešu pienākumi». Šajā seminārā Jūs uzzināsiet vairāk, ko darīt lai nerastos nesaskaņas un padarītu labākas attiecības.

Semināru vadīs Uģis Livzenieks , garīgajā vārdā Yogescandra Das. Vēdiskās filozofijas un psiholoģijas pasniedzējs.  Uģis sešus gadus ceļoja pa pasaules klosteriem, lielu laiku pavadīju Indijā meklējot atbildes uz garīgajiem jautājumiem. Pašreiz studē reliģiju zinātni un teoloģiju.

Seminārs notiek sestdiena 29. novembris pl. 13:00

Lūdzu iepriekš pieteikties t.29995557 [email protected]