”Tre av fyra ensamkommande som ålderstestats är över 18 år”


SAMHÄLLE

Resultatet av de första åldersbedömningarna av ensamkommande är nu klar.

76 procent av de som testats är över 18 år, enligt Rättsmedicinalverket.

OBS! Personerna på bilden har inget med texten att göra.Foto: TT

Regeringen gav förra året Rättsmedicinalverket i uppdrag att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I dag meddelade myndigheten att de första bedömningarna är klara. Det handlar om 581 personer (563 män och 12 kvinnor) som har undersökts.

Av dem bedöms 76 procent (442 personer) vara över 18 år. 134 personer, det vill säga 23 procent, bedöms vara under 18 år. I 5 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att undersökningen ”möjligen talar föra att den undersökta är 18 år eller äldre”.

Rättsmedicinalverket har totalt fått in runt 4 200 beställningar från Migrationsverket om åldersbedömningar. Bedömningen görs genom två undersökningar, en röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Resultatet av undersökningen visar inte hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år.

Åldersbedömningarna görs när Migrationsverket bedömer att asylsökande ensamkommande barns ålder är oklar. När Rättsmedicinalverket fick uppdraget av regeringen sa Elias Palm, metodansvarig medicinska åldersbedömningar på Rättsmedicinalverket, så här om vilka som ska få genomgå testet.

– En åldersbedömning blir aktuell när du har misslyckats att genom annan bevisning göra din ålder sannolik. Väljer den sökande att säga nej till den medicinska åldersbedömningen går vi på beslut utifrån det befintliga materialet vi har. I det läget, just där och då, talar det befintliga materialet för att du inte har gjort din uppgiva ålder sannolik.

Rättsmedicinalverket kommer återkomma med en kommentar under förmiddagen.

OLOF SVENSSON